The realism in older people's confidence judgments of answers to general knowledge questions

Mats Dahl, Carl Martin Allwood, Bo Hagberg

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  27 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”The realism in older people's confidence judgments of answers to general knowledge questions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Samhällsvetenskap

  Medicin och livsvetenskap