The relation between realism in confidence judgements and the phenomenological quality of recognition memory when using emotionally valenced pictures

Mats Dahl, Marcus Johansson, Carl Martin Allwood

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The relation between realism in confidence judgements and the phenomenological quality of recognition memory when using emotionally valenced pictures”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap