The role of multiple values in developing management accounting practices in hybrid organisations

Cristina Campanale, Lino Cinquini, Giuseppe Grossi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

3 Citeringar (Scopus)
1 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The role of multiple values in developing management accounting practices in hybrid organisations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi