The role of science in Swedish pre-schools: children’s collaborative learning scaffolded by iPads

Forskningsoutput: KonferensbidragSammanfattning (abstract)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The role of science in Swedish pre-schools: children’s collaborative learning scaffolded by iPads”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap