The shift from a medical to a nursing orientation: a comparison of Swedish nursing students' expectations when entering the nursing degree programme in 2003 and 2013

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The shift from a medical to a nursing orientation: a comparison of Swedish nursing students' expectations when entering the nursing degree programme in 2003 and 2013”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap