The significance of importance: an evaluation of Ferrans and Powers’ Quality of Life Index

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

28 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The significance of importance: an evaluation of Ferrans and Powers’ Quality of Life Index”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap