The significance of walking from the perspective of people with Parkinson's disease

Catharina Sjödahl Hammarlund, Karolina Andersson, Margareta Andersson, Maria H. Nilsson, Peter Hagell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The significance of walking from the perspective of people with Parkinson's disease”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap