The sport of governance: a study comparing Swedish riding schools

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”The sport of governance: a study comparing Swedish riding schools”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Mark- och miljövetenskap

    Affärsverksamhet och ekonomi