The stickiness and the retention of foods

Peter Lingström

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”The stickiness and the retention of foods”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Samhällsvetenskap