The successful factors of Swedish and Norwegian breastfeeding interventions programs as inspiration to promote breastfeeding internationally - presentation of the future joint project between Sweden and Norway

Zada Pajalic, Vanja Berggren

Forskningsoutput: KonferensbidragSammanfattning

1 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The successful factors of Swedish and Norwegian breastfeeding interventions programs as inspiration to promote breastfeeding internationally - presentation of the future joint project between Sweden and Norway”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap