The Swedish SCOPA-SLEEP for assessment of sleep disorders in Parkinson's disease and healthy controls

Peter Hagell, Albert Westergren, Shorena Janelidze, Oskar Hansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Swedish SCOPA-SLEEP for assessment of sleep disorders in Parkinson's disease and healthy controls”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap