“The system shows us how bad it feels”: special educational needs assessment in North Rhine-Westphalia, Germany

Thomas Barow, Daniel Östlund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

4 Citeringar (Scopus)
2 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”“The system shows us how bad it feels”: special educational needs assessment in North Rhine-Westphalia, Germany”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap