The United Nations' (UN) decision to adopt international public sector accounting standards (IPSAS)

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

7 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The United Nations' (UN) decision to adopt international public sector accounting standards (IPSAS)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap