The use of feedback in doctoral supervision

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel, review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The use of feedback in doctoral supervision”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap