The use of scoring rubrics: reliability, validity and educational consequences

Anders Jönsson, Gunilla Svingby

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

756 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The use of scoring rubrics: reliability, validity and educational consequences”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Psychology