The use of the partnering concept for public–private collaboration: how well does it really work?

Elin Marianne Smith, Anna Thomasson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

7 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The use of the partnering concept for public–private collaboration: how well does it really work?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap