The value creation-concept in hospitals: Health values from the patients’ perspective

Lars Nordgren, Bengt Åhgren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The value creation-concept in hospitals: Health values from the patients’ perspective”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap