The views of physicians and politicians concerning age-related prioritisation in healthcare.

Elisabet Werntoft, Anna-Karin Edberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

13 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The views of physicians and politicians concerning age-related prioritisation in healthcare.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap