Theoretical appropriation in pre-school teachers’ expressions after in-service training

Mona Holmqvist Olander, Agneta Ljung-Djärf

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Theoretical appropriation in pre-school teachers’ expressions after in-service training”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Samhällsvetenskap