Theorising teaching and learning: pre-service teachers’ theoretical awareness of learning

Göran Brante, Mona Holmquist Olander, Per-Ola Holmquist, Marta Palla

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Theorising teaching and learning: pre-service teachers’ theoretical awareness of learning”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap