Theory-based instruction: a key to powerful improvements when learning to regulate body tension in an upper secondary school

Mona Holmqvist Olander, Heléne Bergentoft

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    5 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Theory-based instruction: a key to powerful improvements when learning to regulate body tension in an upper secondary school”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Samhällsvetenskap