Thrombotic risk determined by rare and common SERPINA1 variants in a population-based cohort study

Eric Manderstedt, Christer Halldén, Christina Lind-Halldén, Johan Elf, Peter J. Svensson, Gunnar Engström, Olle Melander, Aris Baras, Luca A. Lotta, Bengt Zöller, for the Regeneron Genetics Center

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Citeringar (Scopus)
20 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Thrombotic risk determined by rare and common SERPINA1 variants in a population-based cohort study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap