'Through my eyes': health-promoting factors described by photographs taken by children with experience of cancer treatment

Eva-Lena Einberg, Jens Nygren, Petra Svedberg, Karin Enskär

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”'Through my eyes': health-promoting factors described by photographs taken by children with experience of cancer treatment”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap