Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård

Monica Granskär (Redaktör), Birgitta Höglund-Nielsen (Redaktör)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi

  Sammanfattning

  I boken beskrivs tolv aktuella kvalitativa analysmetoder och deras tillämpning i konkreta forskningsprojekt inom hälso- och sjukvårdsområdet. Tyngdpunkten ligger på hantverket, hur man gör kvalitativa studier i praktiken – från idé till färdigt resultat. Kapitlen inleds med en beskrivning av det aktuella metodologiska perspektivet och analysmetodens kännetecken. Därefter presenteras författarens egen studie enligt forskningsprocessen. Här ingår studiens syfte, motivering till val av aktuellt forskningsperspektiv samt metod, tillvägagångssätt vid urval och datainsamling, bearbetning samt analys av data, resultat, diskussion om studiens tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet. Olika typer av refereringsteknik används.

  Författarna är representanter från flera av de professioner som möts i det dagliga vårdarbetet.

  Boken vänder sig till universitets- och högskolestuderande inom hälso- och vårdrelaterade utbildningar samt till yrkesverksamma personer som planerar att utföra utvecklings- och forskningsprojekt. Bokens tillämpade karaktär gör den användbar också inom andra områden.

  OriginalspråkSvenska
  UtgivningsortLund
  FörlagStudentlitteratur
  Utgåva2
  ISBN (tryckt)978-91-44-07699-7
  StatusPublicerad - 2012

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här