Tillgänglig undervisning för alla elever

Forskningsoutput: Övriga bidrag

Sammanfattning

Ända sedan SIA-rapporten (Skolans Inre Arbete, 1974) har svensk skola haft som mål att skapa en inkluderande skola där alla elever ges optimala möjligheter till lärande. Även om utvecklingen kommit långt i vissa avseenden finns det fortfarande saker att göra innan målet kan sägas vara uppnått.

Syftet med föreliggande artikel är att inspirera och motivera lärare till att utöka den egna undervisningsrepertoaren för möjligheten att möta den mångfald av elever som finns i varje klassrum. Artikeln grundar sig i Universal Design for Learning (UDL) och annan aktuell specialpedagogisk forskning rörande inkludering, tillgänglighet och differentiering

OriginalspråkSvenska
UtgivningsortStockholm
StatusPublicerad - 2018

Publikationsserier

NamnIngår i Skolverkets "Specialpedagogik för lärande - tillgänglighet genom digitalisering; Del 1.

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • inkludering
  • specialpedagogik
  • udl
  • universal design for learning

Citera det här