Tillväxt i Snabbväxande Företag: utvärdering av kriterier och drivkrafter för skånska snabbväxande företag: program 3

Christer Ekelund, Peter Parker

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

5 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Rapporten är nummer tre i en serie av fyra utvärderingar, i en programserie om lärande och kompetensutveckling. I detta program deltog elva företag och dess anställda.

Det nu aktuella ”snabbväxarprogrammet” beskrivs på Region Skånes hemsida enligt följande: ”Genom specifikt fokus på just de utmaningar som snabb tillväxt medför, är syftet med programmet att ge deltagande företagsledare insikter och verktyg såväl som individuell coachning inriktat på att fortsätta växa såväl snabbt som lönsamt”.

De huvudfrågor som vi utredare ställde var:

1. Ger deltagande i programmet insikter och verktyg till det enskilda företaget för fortsatt snabb och lönsam tillväxt?

2. Vilken är den mätbara effekt, cirka 10-12 månader efter avslutat program, i termer av resultat som kan härledas till deltagandet i programmet?

På frågan om programmet givit insikter och verktyg för fortsatt snabb och lönsam tillväxt, kan utvärderingen inte ge ett entydigt svar. De medverkande har i intervjuer sagt att programmet satt fart på tankar och reflektioner kring tillväxt, vilket kan tolkas så att programmet givit insikter och verktyg för snabb tillväxt.

Den mätbara effekten av programmet är svårare att besvara eftersom här återfinns mest förändrade attityder i form av information och kommunikation inom företagen. Att kunna intervjua deltagarna cirka tio till tolv månader efter avslutat utbildningsprogram har varit en viktig del för utvärderingen. Under intervjuerna försökte vi att få fram förändringar som var orsakade av deltagandet i programmet och försökte isolera dessa effekter från externa faktorer. Det visade sig att förekomna förändringar i huvudsak var organisatoriska.

Sammansättningen av deltagande företag har i P3 varit något olik de tidigare två genomförda programmen. I P3 fanns det ett revisorsföretag, ett bageriföretag, två entreprenadföretag, två programvaruföretag, ett behandlingsföretag, ett konsultföretag och ett säkerhetsföretag. I våra intervjuer har vi kunnat se att man har tyckt att branschspridningen kanske var väl stor. En annan slutsats som går att dra, är att programmet inte inneburit att det skapats ett nätverk av de deltagande företagen. Det är en exakt likhet med föregående program. Orsaken till detta tror vi är tidsbrist. Företagen har inte tid att lägga resurser på att upprätthålla kontakter som inte omedelbart ger positiva effekter.

Coachning (handledning) har några av företagen inte utnyttjat som det var tänkt. Orsaker till detta har oftast berott på de enskilda företagen.

OriginalspråkSvenska
UtgivningsortMalmö
FörlagNäringslivsutveckling, Region Skåne
StatusPublicerad - 2007
Externt publiceradJa

Publikationsserier

NamnTillväxt i snabbväxande företag
ISSN (tryckt)1653-7874

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här