Tillväxt i Snabbväxande Företag: utvärdering av kriterier och drivkrafter för skånska snabbväxande företag: program 4

Christer Ekelund, Peter Parker

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

14 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Rapporten är den sista i en serie av fyra utvärderingar i en programserie om lärande och kompetensutveckling. I detta program deltog sju företag och dess anställda.

Det nu aktuella ”snabbväxarprogrammet” beskrivs på Region Skånes hemsida: ”Genom specifikt fokus på just de utmaningar som snabb tillväxt medför, är syftet med programmet att ge deltagande företagsledare insikter och verktyg såväl som individuell coachning inriktat på att fortsätta växa såväl snabbt som lönsamt.”

De huvudfrågor som vi utredare ställde oss var:

1. Ger deltagande i programmet insikter och verktyg till det enskilda företaget för fortsatt snabb och lönsam tillväxt?

2. Vilken är den mätbara effekten, cirka 10-12 månader efter avslutat program, i termer av resultat som kan härledas till deltagandet i programmet?

På frågan om programmet gett insikter och verktyg för fortsatt snabb och lönsam tillväxt kan utvärderingen inte ge ett entydigt svar. De medverkande har i intervjuer sagt att programmet satt fart på tankar och reflektioner kring tillväxt, vilket kan tolkas som att programmet gett insikter och verktyg för snabb tillväxt.

Den mätbara effekten av programmet är svårare att besvara eftersom här mest återfinns förändrade attityder i form av information och kommunikation inom företagen. Att kunna intervjua deltagarna cirka 10 till 12 månader efter avslutat utbildningsprogram har varit en viktig del för utvärderingen. Under intervjuerna försökte vi att få fram förändringar som var orsakade av deltagandet i programmet och försökte isolera dessa effekter från externa faktorer. Det visade sig att de förändringar som skett i huvudsak var organisatoriska.

Sammansättningen av deltagande företag har i P4 varit något olik de tidigare tre genomförda programmen. I våra intervjuer har vi kunnat se att man har tyckt att branschspridningen kanske varit väl stor. En annan slutsats som går att dra, är att programmet inte inneburit att det skapats ett nätverk av de deltagande företagen. Detta är exakt lika som föregående program. Orsaken till detta tror vi är tidsbrist. Företagen har inte tid att lägga resurser på att upprätthålla kontakter som inte omedelbart ger positiva effekter.

Coachningen har några av företagen inte utnyttjat som det var tänkt. Orsaken till detta har oftast berott på de enskilda företagen.

OriginalspråkSvenska
UtgivningsortMalmö
FörlagNäringslivsutveckling, Region Skåne
StatusPublicerad - 2007
Externt publiceradJa

Publikationsserier

NamnTillväxt i snabbväxande företag
ISSN (tryckt)1653-7874

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här