To be content with one's present situation: young women's perceptions of everyday life

Carina Elgán, Bengt Fridlund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”To be content with one's present situation: young women's perceptions of everyday life”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap