To double a recipe: interdisciplinary teaching and learning of mathematical content knowledge in a home economics setting

Göran Brante, Albina Brunosson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

9 Citeringar (Scopus)
40 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”To double a recipe: interdisciplinary teaching and learning of mathematical content knowledge in a home economics setting”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Social Sciences