To find inner peace: soft massage as an established and integrated part of palliative care

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  8 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”To find inner peace: soft massage as an established and integrated part of palliative care”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Keyphrases

  Nursing and Health Professions

  Medicine and Dentistry