To focus on "being" in a world of doing: support to nurse assistants in applying a palliative care approach in residential care for older people

    Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandling

    1 Nedladdningar (Pure)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”To focus on "being" in a world of doing: support to nurse assistants in applying a palliative care approach in residential care for older people”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap