To use a recipe – not a piece of cake: students with mild intellectual disabilities’ use of recipes in home economics

Albina Brunosson, Göran Brante, Hanna Sepp, Ylva Mattsson Sydner

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”To use a recipe – not a piece of cake: students with mild intellectual disabilities’ use of recipes in home economics”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap