Tolerance to gamma radiation in the marine heterotardigrade, Echiniscoides sigismundi

K. Ingemar Jönsson, Thomas L Hygum, Kasper N Andersen, Lykke K. B. Clausen, Nadja Møbjerg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

17 Citeringar (Scopus)
27 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat