Tolerance to gamma radiation in the marine heterotardigrade, Echiniscoides sigismundi

K. Ingemar Jönsson, Thomas L Hygum, Kasper N Andersen, Lykke K. B. Clausen, Nadja Møbjerg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

14 Citeringar (Scopus)
14 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Tolerance to gamma radiation in the marine heterotardigrade, Echiniscoides sigismundi”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap