Toll-like receptor gene polymorphisms are associated with allergic rhinitis: a case control study

Daniel Nilsson, Anand Kumar Andiappan, Christer Halldén, Wang De Yun, Torbjorn Säll, Chew Fook Tim, Lars-Olaf Cardell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

34 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Toll-like receptor gene polymorphisms are associated with allergic rhinitis: a case control study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap