Tonårsflickors vardag och hälsa

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitel i bok

Sammanfattning

Självskattad psykisk ohälsa ökar bland ungdomar och det finns tydliga skillnader mellan flickor och pojkar. Fler flickor rapporterar symtom på ohälsa och dessa skillnader har ökat över tid. Det är fler flickor som rap- porterar att de känner sig stressade och färre flickor uppger att de trivs med livet jämfört med pojkar. Flickor är medvetna om kraven på deras utseende och kravet på att lyckas i livet. De är också medvetna om de könsskillnader som finns både i skolan och media och som påverkar dem. Samhörighet med kamrater och familj är betydelsefullt liksom trygghet i form av tillit till kamrater och att känna sig trygg där de vistas enligt tonårsflickorna själva.

Detta kapitel kommer att handla om tonårsflickors hälsa och hur tonårs- flickor själva upplever sin vardag, vilket kommer att belysas med resultat från en forskningsstudie, samt diskuteras utifrån ett genusperspektiv och Känsla av sammanhang (KASAM).

OriginalspråkSvenska
Titel på gästpublikationBarnsliga sammanhang
Undertitel på gästpublikationforskning om barns och ungdomars hälsa, välbefinnande och delaktighet
RedaktörerBo Nilsson, Eva Clausson
UtgivningsortKristianstad
FörlagKristianstad University Press
Sidor79-90
Antal sidor11
Utgåva5
ISBN (tryckt)978-91-87973-17-8
StatusPublicerad - 2017

Publikationsserier

NamnKristianstad University Press

Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

Citera det här