Top management team’s cultural diversity and firm performance: the mediating role of ambidextrous orientation

Timurs Umans

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

6 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Top management team’s cultural diversity and firm performance: the mediating role of ambidextrous orientation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi