Towards a hybrid logic of participatory budgeting

Luca Bartocci, Giuseppe Grossi, Sara Giovanna Mauro

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Towards a hybrid logic of participatory budgeting”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Mark- och miljövetenskap