Towards evidence-based palliative care in nursing homes in Sweden: a qualitative study informed by the organizational readiness to change theory

Per Nilsen, Birgitta Wallerstedt, Lina Behm, Gerd Ahlström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

34 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Towards evidence-based palliative care in nursing homes in Sweden: a qualitative study informed by the organizational readiness to change theory”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap