Tracing of norovirus outbreak strains in mussels collected near sewage effluents

Nancy P Nenonen, Charles Hannoun, Peter Horal, Bodil Hernroth, Tomas Bergström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

44 Citeringar (Scopus)

Sammanfattning

Noroviruses from mussels collected near sewage effluents were compared with local patient outbreak strains. Sequence analyses of RNA polymerase-capsid-poly(A)-3' (3.1-kilobase) regions confirmed the 99.9% similarity between genotype I.1 strains from mussels and patient strains from recreational-bathing outbreaks, indicating the potential usefulness of sentinel norovirus mussel studies in tracing human norovirus contamination of coastal waters.

OriginalspråkEngelska
Sidor (från-till)2544-9
Antal sidor2535
TidskriftApplied and Environmental Microbiology
Volym74
Nummer8
DOI
StatusPublicerad - 2008
Externt publiceradJa

Nationell ämneskategori

  • Naturvetenskap (1)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Tracing of norovirus outbreak strains in mussels collected near sewage effluents”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här