Tracing of norovirus outbreak strains in mussels collected near sewage effluents

Nancy P Nenonen, Charles Hannoun, Peter Horal, Bodil Hernroth, Tomas Bergström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

43 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Tracing of norovirus outbreak strains in mussels collected near sewage effluents”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi