Tracking 14C-labeled organic micropollutants to differentiate between adsorption and degradation in GAC and biofilm processes

Alexander Betsholtz, Stina Karlsson, Ola Svahn, Åsa Davidsson, Michael Cimbritz, Per Falås

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Tracking 14C-labeled organic micropollutants to differentiate between adsorption and degradation in GAC and biofilm processes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap