Treatment of incipient peri-implant infections using topical minocycline microspheres versus topical chlorhexidine gel as an adjunct to mechanical debridement

Stefan Renvert, Jan Lessem, Christel Lindahl, Mari Svensson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

37 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Treatment of incipient peri-implant infections using topical minocycline microspheres versus topical chlorhexidine gel as an adjunct to mechanical debridement”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap