Trends in food habits and their relation to socioeconomic status among Nordic adolescents 2001/2002-2009/2010

Anne-Siri Fismen, Otto Robert Frans Smith, Torbjørn Torsheim, Mette Rasmussen, Trine Pedersen Pagh, Lilly Augustine, Kristiina Ojala, Oddrun Samdal

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

51 Citeringar (Scopus)
16 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Trends in food habits and their relation to socioeconomic status among Nordic adolescents 2001/2002-2009/2010”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap