Two- and ten-year follow-up of patients responding and non-responding to the surgical treatment of peri-implantitis: A retrospective evaluation

Giovanni Serino, Masahiro Wada, Tomoaki Mameno, Stefan Renvert

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Two- and ten-year follow-up of patients responding and non-responding to the surgical treatment of peri-implantitis: A retrospective evaluation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap