Two‐ and ten‐year follow‐up of patients responding and non‐responding to the surgical treatment of peri‐implantitis: A retrospective evaluation

Stefan Renvert, Giovanni Serino, Masahiro Wada, Tomoaki Mameno

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Two‐ and ten‐year follow‐up of patients responding and non‐responding to the surgical treatment of peri‐implantitis: A retrospective evaluation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap