Uncertainty, Information Practices and Accounting in Small Firms

Erling Emsfors, Leif Holmberg

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    36 Nedladdningar (Pure)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Uncertainty, Information Practices and Accounting in Small Firms”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Affärsverksamhet och ekonomi