Underlag till ramverk för en provbank i grundskolan

Anders Jönsson, Gunilla Svingby

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Sammanfattning

I denna artikel jämförs och analyseras ett urval av provbanker i relation till de föreslagna syftena för en framtida provbank i grundskolan. Flera syften presenteras, men det formativa syftet, med dess potential att stötta skolor och lärare i deras arbete med att hjälpa eleverna nå de nationella målen, ses som det viktigaste. Provbanken kan uppnå detta syfte genom att förtydliga och konkretisera målen. En provbank kan dessutom hjälpa eleverna att nå de nationella målen genom att bistå med uppgifter av hög kvalitet samt stöd för att bedöma elevernas styrkor och svagheter. En provbank kan även bidra till ökad likvärdighet i bedömningen genom att visa hur de nationella målen kan bedömas. Denna effekt riskerar dock vara begränsad till de uppgifter som finns i provbanken. Om den föreslagna provbanken även inkluderar resurser för att vidareutveckla lärarnas bedömningskompetens, kan emellertid effekten eventuellt överskrida de uppgifter som tillhandahålls i provbanken, vilket visas genom analyser av internationella erfarenheter.

OriginalspråkSvenska
Sidor (från-till)57-83
Antal sidor26
TidskriftEducare - Vetenskapliga skrifter
Nummer2
StatusPublicerad - 2008
Externt publiceradJa

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • Bedömning
  • Provbank

Citera det här