Undernutrition risk, overweight/obesity, and nutritional care in relation to undernutrition risk among inpatients in southwestern Saudi Arabia: a hospital-based point prevalence study

Atika Khalaf, Vanja Berggren, Hazzaa Al-Hazzaa, Staffan Bergström, Albert Westergren

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    9 Nedladdningar (Pure)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Undernutrition risk, overweight/obesity, and nutritional care in relation to undernutrition risk among inpatients in southwestern Saudi Arabia: a hospital-based point prevalence study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap