Understanding and overcoming obstacles in adaptive management

Johan Månsson, Louise Eriksson, Isla Hodgson, Johan Elmberg, Nils Bunnefeld, Rebecca Hessel, Maria Johansson, Niklas Liljebäck, Lovisa Nilsson, Camilla Olsson, Tomas Pärt, Camilla Sandström, Ingunn M. Tombre, Steve M. Redpath

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel, reviewPeer review

20 Citeringar (Scopus)
30 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Understanding and overcoming obstacles in adaptive management”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Computer Science

Earth and Planetary Sciences